යන එන ඇත්තෝ

Saturday, June 11, 2016

තිස්සමහාරාමයෙන් මතුවී බත්තරමුල්ල පැලවත්තෙන් අවසන් ගමන් ගිය දයාවන්ත ...!!!

ඊයේ උදැසන මට ලැබුණු පුවතකි .ඊට පෙරදා රාත්‍රියේදී  මුදුයන්සේ දයාවංශ  හෙවත් දයාවන්ත  හදිසියේ මියගිය බවයි ඒ ....ඔහු ඉපදුනේ හැදී වැඩුණේ තිස්සමහාරාමයේ උවද ඔහු ජිවිතයේ බොහෝ කළක් සිටියේ බත්තරමුල්ල ,පැලවත්ත ප්‍රදෙශයෙදියි ....